Blog

  Logística de Frio Barcelona

  La logística freda és un element indispensable per a la indústria farmacèutica, ja que l'ús de fàrmacs genèrics, aplicacions de la biotecnologia i l'auge de la medicina personalitzada estan augmentant. 

  Si vols saber més sobre aquest servei i les seves aplicacions, no dubtis a seguir llegint aquest article sobre com assegurar el tractament dels productes amb l'atenció especialitzada que requereixen.

  Què és la logística freda? 

  La logística freda són conegudes per refrigeracions o productes de congelació. Es tracta d'un concepte que fa referència a una agrupació d'elements i activitats que són essencials per garantir que la qualitat de l'alimentació, els productes mèdics o els farmacèutics es mantinguin durant tot el procés. Aquest mètode provoca que les temperatures es baixin per inhibir el desenvolupament i l'abundància de microbis i agents que els modifiquen.

  Aquests elements consisteixen en el transport actiu primari i secundari, cambres frigorífiques, àrees d'emmagatzematge i els laterals de vendes. Vostè ha de saber que l'element clau en aquest tipus de logística és el transport, ja que és el que pot generar el major perill per diferents raons com l'aturada del vehicle o el pèssim funcionament de la nevera.

  Avui en dia, les línies de transport que es dediquen a la cadena de fred són escasses i intenten desenvolupar més oportunitats de futur.

  Aplicació de la logística freda en Farmàcia 

  La cadena de subministrament de temperatura controlada en Farmàcia logística assegura que el producte rebut pel consumidor ha complert les temperatures necessàries per garantir la qualitat.

  Actualment, hi ha molts medicaments que necessiten un control de temperatura per al manteniment o la cura dels mateixos. Segons l'OMS, les vacunes, els preparats biològics i els materials relacionats amb els trasplantaments, la reproducció i l'anàlisi clínica són els més reconeguts.

  Les temperatures més comunes en la cadena de fred d'emmagatzematge són els següents:

  -Entre 20 i 23 oC per a productes que només necessiten un lleuger refredament amb ambient humit. 

  -Entre 2 i 8 oC per a medicaments que necessitin refrigeració total.

  -Sobre-20 oC per a productes congelats.

  -Aproximadament-70oC per a diòxid de carboni d'estat sòlid.

  -Sobre-190 oC per a productes com el nitrogen líquid criogènic.

  Aquest tipus de cadena engloba la producció, el transport, l'emmagatzematge, la venda i el consum del pacient, tenint en compte que normalment és gestionada per un operador logístic complet.

  Planificació de la logística freda farmacèutica 

  Per a la planificació de l'emmagatzematge i posterior distribució del material del sector farmacèutic, cal tenir en compte una sèrie de criteris addicionals que no s'han de tenir en compte en les unitats logístiques convencionals.

  Totes les àrees han d'estar perfectament qualificades des de l'inici de la planificació, prestant especial atenció al control del clima, control d'accessos i zones d'entrada, i canvis en el flux de material a la zona de producció. 

  Aquí hi ha les fases del procés de planificació.

  Unitats logístiques controlades a temperatura

  En el camp farmacèutic, la temperatura és de vital importància en l'emmagatzematge de productes. La primera fase del procés de planificació és l'avaluació de la normativa vigent en matèria d'higiene i temperatura de les habitacions. La llei estableix que no es permet l'emmagatzematge de materials amb diferents classes de risc i toxicitat. Per tant, cal establir diferents compartiments per a cada rang de temperatura.

  Avaluació de dades

  Una vegada que els diferents rangs de temperatura s'estableixen en funció dels materials a emmagatzemar, el següent pas és transformar les dades de la base de dades en informació. És important estimar amb precisió la demanda per garantir un rendiment dinàmic i adaptar la capacitat de la unitat logística. A més, hem d'anticipar-nos a les necessitats futures del mercat, analitzant els punts forts i les amenaces, així com els canvis en cada àrea. 

  Planificació de magatzems

  Tots els requisits que s'apliquen en el procés de planificació del magatzem han de tenir en compte els riscos potencials: vies navegables, substàncies tòxiques o perilloses. Un element diferenciador essencial en els magatzems combinats és la divisió de productes acabats per tenir, d'una banda, la distribució de matèries primeres i, d'altra banda, la producció.

  Normes de qualificació

  I finalment, es tracta de l'equilibri òptim entre els sistemes logístics, els edificis i els processos. La qualificació del disseny és essencial, ja que estableix la base per a una major planificació. Durant el procés de validació, tots els actors implicats han de tenir en compte que els estàndards de construcció del sector farmacèutic són exclusius i no generals. 

  Vine a conèixer les diferents solucions logístiques per a l'organització del subministrament i distribució dels teus productes farmacèutics amb la logística del fred que et podem oferir. No pensi-hi per un altre segon!

  Imatge